Jékely Zoltán: A Balaton villámai

Ne rémüldözz, ne reszkess,
csak ámuló szemet meresztgess:

e parazsat fúvó lovak,
fűrészes krokodil-fogak,
e tarajos-sárkány-gerincek,
torkuk tüze, mely meglegyintget,
a láng-létrák, melyek fölötted
víztükröt éggel összekötnek,
a sistergések, csattanások,
dördülések és mordulások,
melyek rángatják a világot,
s a szived morzsolják e kései
vad alkonyatban –

egy őrjöngő titán megfoghatatlan,
félpercnyi rögtönzései.

[1971]